Kurohoshi #KakumeinoKaze;)

Washi washi suru yan~~

μ’s Music Start! :: Nozomi Tojo

(Fonte: osakakitty)

(Fonte: alphastigma117)

(Fonte: oogoediamondd)

μ’s

❤️

(Fonte: inuoka)

NozoMaki ❤️

(Fonte: oogoediamondd)

(Fonte: paristanhill, via kyotani)

(Fonte: uterusmuncher)

I loved you, I really loved you!!

(Fonte: heartbop)